Foto Rosa Roda

Els meus passos

  • Llicenciada en Ciències de l’Educació, especialitat educació permanent i d’adults. Universitat Autònoma de Barcelona (1981-1986)
  • Coordinadora d’Activitats al Centre d’Anàlisis i Programes Sanitaris CAPS (1986-1988)
  • Direcció adjunta de Suport Serveis SA (1988-1995)
  • Directora-Gerent de Suport Serveis (des de 1995)
Foto Mireia Cañadas

Els meus passos

  • Graduada en Comunicació i Periodisme Audiovisuals (2011-2015)
  • Màster en Protocol, Relacions Institucionals i Gestió Estratègica d’esdeveniments (2015)
  • Coordinadora d’Activitats de Suport Serveis (des de 2016)